جمعه، 14 بهمن 1401
Menu

اخبار

اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1395)

طراحی و نظارت به روش تاپ دان

طراحی و نظارت به روش تاپ دان

تاریخ به روز رسانی: 27 بهمن 1395 12:50

امروزه با افزایش هزینه‌های مربوط به پایدارسازی گودها که بیشتر به روش نیلینگ و انکراژ انجام می‌شود و از سوی دیگر شکایات متعدد انجام شده توسط همسایگان در جوار این گودها مبنی بر عدم رضایت به پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ، باید از روش مطمئن تاپ د...