جمعه، 18 آذر 1401
Menu

اخبار

اخبار

ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم مقررات ملي ساختمان كه براي بار نخست در سال 1380 و با در برگرفتن دو استاندارد 519 (1379) و 2800 (1378) منتشر شد، تا كنون دو مرحله تغييرات مهم را پشت سر گذاشته است. مرحله نخست، ويرايش دوم اين مبحث بود كه در سال 1385 و عمدتاً متأثر از ويرايش سوم استاندارد 2800 (1384) منتشر شد. از جمله تغييرات مهم آيين نامه در آن زمان  ميتوان به در نظر گرفتن پهنه بندي برف براي مناطق مختلف كشور و تغييراتي در زمينه ضريب بازتاب ساختمان، ضريب اهميت ساختمان، ارائه ضريب رفتار براي قاب هاي ساختماني با بادبندهاي برون محور، مولفه قائم شتاب زلزله، محدوديت مربوط به تغييرمكان  جانبي ساختمان و بالاخره روشن تر كردن نحوه انجام تحليل هاي ديناميكي ساختمان ها اشاره كرد. پس از گذشت 8 سال در سال 1392، مبحث ششم مجدداً دست خوش تغيير شد. آن چه در نگاه اول به نظر مي آيد تغييرات نسبتاً گسترده و چشم گير آيين نامه در اين مرحله است، مسأله اي كه با توجه به طولاني شدن فاصله زماني تا ويرايش قبلي، دور از انتظار نبود. آن چه در اين نوشتار بدان پرداخته مي شود بررسي كلي و فهرست وار تغييرات جديد است. در نهايت هدف اين مقاله آن است كه خواننده  آشنا به ويرايش قديم مبحث ششم را به طور اجمالي با سبك و سياق ويرايش جديد آشنا كرده و تصويري كلي از آن را در ذهن وي ترسيم نمايد.


  • ویرایش جدید مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.