مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان مسکونی سعادت آباد طی توافق انجام شده با مالکین پروژه مسکونی سعادت آباد به مساحت 6150 متر مربع، عملیات ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان به منظور رفع عیوب سازه ای به مهندسین مشاور سازه های آرمانی هزاره سوم- عضو هلدینگ سازیران واگذار گردید.
شنبه، 9 بهمن 1400
Menu

اخبار

اخبار

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان مسکونی سعادت آباد

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان مسکونی سعادت آباد

طی توافق انجام شده با مالکین پروژه مسکونی سعادت آباد به مساحت 6150 متر مربع، عملیات ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان به منظور رفع عیوب سازه ای به مهندسین مشاور سازه های آرمانی هزاره سوم- عضو هلدینگ سازیران واگذار گردید.
 

 

 


  • مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان مسکونی سعادت آباد
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.