طی انجام توافق نامه با شرکت مهندسین مشاور سازه های آرمانی هزاره سوم جزو گروه شرکتهای سازیران، مقاوم سازی ساختمان شرکت کامپیوتری MSI انجام شد. مقاوم سازی این ساختمان به لحاظ اجزای غیر سازه ای و وجود المانهای LSF قابل توجه است.
جمعه، 18 آذر 1401
Menu

اخبار

اخبار

مقاوم سازی ساختمان مرکزی شرکت کامپیوتری MSI در تهران

مقاوم سازی ساختمان مرکزی شرکت کامپیوتری MSI در تهران

طی انجام توافق نامه با شرکت مهندسین مشاور سازه های آرمانی هزاره سوم جزو گروه شرکتهای سازیران، مقاوم سازی ساختمان شرکت کامپیوتری MSI انجام شد. مقاوم سازی این ساختمان به لحاظ اجزای غیر سازه ای و وجود المانهای LSF قابل توجه است.

  • مقاوم سازی ساختمان مرکزی شرکت کامپیوتری MSI در تهران
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.