جمعه، 18 آذر 1401
Menu

دپارتمان ها

 
  • علی شکری
  • تأسیسات برقی
  • کارشناسی ارشد
  • 13 سال
  • سعیده واعظ اسلامی
  • تأسیسات مکانیکی
  • کارشناسی ارشد
  • 15 سال
  • سید مهدی خدابخشی
  • تأسیسات مکانیکی
  • کارشناسی ارشد
  • 10 سال
  • سیما میرشریفیان
  • تأسیسات برقی
  • کارشناسی
  • 5 سال
  • علی قاسم اف
  • مقاوم سازی
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال
  • رضا مکرم آیدنلو
  • مقاوم سازی
  • کارشناسی ارشد
  • 15 سال
  • محمد عارف کشمیری
  • مقاوم سازی
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال
  • محمد بابازاده
  • طراحی معماری
  • کارشناسی
  • 3 سال
  • ستاره میرباقری
  • طراحی معماری
  • کارشناسی
  • 3 سال
  • سعید بخشعلیان
  • شهرسازی
  • کارشناسی ارشد
  • 20 سال
  • عاطفه ملاحسینی
  • طراحی معماری
  • کارشناسی ارشد
  • 10 سال
  • مهتاب عابدی
  • طراحی معماری
  • کارشناسی
  • 10 سال
  • مرتضی صدیق
  • مشاور عالی معماری
  • دکتری
  • 20 سال
  • مجید مراد نژاد
  • طراحی معماری
  • کارشناسی
  • 12 سال
  • کیوان جورابچی
  • مشاور عالی معماری
  • دکتری
  • 20 سال
  • مصطفی لونی
  • حسابداری
  • کارشناسی ارشد
  • 22 سال
  • رضا صومی
  • حقوقی
  • کارشناسی ارشد
  • 5 سال
  • ساناز سپهری
  • حسابداری
  • کارشناسی
  • 3 سال
  • مجید منصوری
  • حسابداری
  • کارشناسی
  • 30 سال
  • سعید ابراهیمی
  • مدیریت پروژه
  • کارشناسی ارشد
  • 10 سال
  • مرتضی رضایی
  • مدیریت پروژه
  • کارشناسی ارشد
  • 8 سال
  • علیرضا ربیعی
  • مهندسی عمران
  • کاردانی
  • 2 سال
  • امید فتوتی
  • مدیریت ساخت
  • کارشناسی ارشد
  • 10 سال
  • رضا واحدی فر
  • برنامه نویسی و شبکه
  • کارشناسی
  • 15 سال
  • مهدی ربیعی
  • مدیریت پروژه
  • کارشناسی
  • 20 سال
  • هوشنگ طاهباز
  • نظارت
  • کارشناسی ارشد
  • 30 سال
  • مسعود داریوشی
  • پایش سلامت
  • کارشناسی ارشد
  • 2 سال
  • ندا حقیقی
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 7 سال
  • نواب اسدی
  • طراحی پل
  • کارشناسی ارشد
  • 15 سال
  • امیرحسین سبط
  • طراحی سازه های صنعتی
  • کارشناسی ارشد
  • 20 سال
  • آرش الوان کار
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال
  • سیاوش کازرانی
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 4 سال
  • سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال
  • نصیبه ظفری
  • طراحی سازه
  • کارشناسی ارشد
  • 3 سال
  • مرتضی به نژاد
  • بازرسی و کنترل کیفیت
  • کارشناسی ارشد
  • 15 سال
  • مهران داودنبی
  • نظارت
  • کارشناسی
  • 18 سال