شنبه، 9 بهمن 1400
Menu

پروژه های طراحی لرزه ای و نظارت

 
مرتب سازي براساس:
33 نام پروژه j
سال اجرا طرح 1399
تعداد طبقات 12
سیستم سازه ای lkk
متراژ kk
محل اجرا jj
کارفرما jj

34 نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای، معماری، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی هتل کانون بازنشستگان آجا(هتل سرافرازان)
سال اجرا طرح 1393
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 5000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا

64 نام پروژه طراحی برج جنوبی پروژه برج مسکونی آرتیمان
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 7000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت لوتوس پایدار

63 نام پروژه طراحی اضافه اشکوب پروژه برج مسکونی آرتیمان
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 7000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت لوتوس پایدار

62 نام پروژه طراحی لرزه ای و تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی

61 نام پروژه طراحی پروژه مجتمع چندمنظوره کانون بازنشستگان آجا
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9200
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا

60 نام پروژه طراحی پروژه مجتمع ورزشی درمانی شهرک شهید بهشتی
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3625
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر

59 نام پروژه طراحی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی شهرک شهید بهشتی
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 8500
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر

67 نام پروژه نظارت بر اجرای طرح تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی

66 نام پروژه نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی پروژه بیمارستان مدائن (طبقات -1 و -2 و فونداسیون)
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 1560
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بیمارستان فوق تخصصی مدائن
صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها