يكشنبه، 28 شهریور 1400
Menu

پروژه های طراحی لرزه ای و نظارت

 
مرتب سازي براساس:
64 نام پروژه طراحی برج جنوبی پروژه برج مسکونی آرتیمان
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 7000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت لوتوس پایدار

63 نام پروژه طراحی اضافه اشکوب پروژه برج مسکونی آرتیمان
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 7000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت لوتوس پایدار

62 نام پروژه طراحی لرزه ای و تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی

61 نام پروژه طراحی پروژه مجتمع چندمنظوره کانون بازنشستگان آجا
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 9200
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما کانون بازنشستگان آجا

60 نام پروژه طراحی پروژه مجتمع ورزشی درمانی شهرک شهید بهشتی
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 3625
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر

59 نام پروژه طراحی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی شهرک شهید بهشتی
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 6
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 8500
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما شرکت تعاونی انبوه سازی امیدآوران قدر

67 نام پروژه نظارت بر اجرای طرح تاپ دان پروژه هتل پرشین پلازا
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 2550
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای زاقی

66 نام پروژه نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی پروژه بیمارستان مدائن (طبقات -1 و -2 و فونداسیون)
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 3
سیستم سازه ای قاب فولادی
متراژ 1560
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بیمارستان فوق تخصصی مدائن

65 نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای و معماری و تاسیسات پروژه مجتمع مسکونی شقایق 3
سال اجرا طرح 1395
تعداد طبقات 14
سیستم سازه ای کامپوزیت
متراژ 23000
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای قنبری

44 نام پروژه نظارت بر اجرای طرح لرزه ای و معماری پروژه مجتمع مسکونی هروی
سال اجرا طرح 1394
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب بتنی
متراژ 2180
محل اجرا تهران- تهران
کارفرما بخش خصوصی- آقای سلیمانی استرآبادی
صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها