جمعه، 18 آذر 1401
Menu

مقاوم سازی سازه های خاص

  • مقاوم سازی پل ها و راه ها

    یکی از تجهیزات مهم در این زمینه شامل انواع درزگیرهای انبساطی است که می توانند در مقابل تغییرمکان های سریع ناشی از زلزله عمل کرده و ضمن حفظ قابلیت بهره برداری سازه از به وجود آمدن خرابی ناشی از برخوردها جلوگیری می کند. همچنین نوع دیگری از اتصالات و تجهیزات مکانیکی وجود دارد که قابلیت تحمل تغییرمکان های نسبی زیادی را در محل جداسازی داشته و از رسیدن آسیب به خطوط لوله آب، گاز و سایر تأسیسات جلوگیری خواهد نمود.


  • تاسیسات نفتی، برق، آب و فاضلاب

    کارشناسان شرکت سازیران با تسلط بر مدارک فنی موجود در حوزه‌های مرتبط با طراحی و بهسازی لرزه‌ای تأسیساتی همچون تأسیسات گازرسانی شامل مؤلفه‌های پالایشگاهی، ایستگاه‌های تقلیل فشار، خطوط لوله انتقال و شبکه توزیع، تأسیسات سامانه‌ی برق، شامل نیروگاه حرارتی، پست‌ها، خطوط انتقال و شبکه توزیع و تأسیسات سامانه آبرسانی و فاضلاب قادر به تأمین ایمنی قابل قبول شریان‌های حیاتی با توجه به ريسـك منطقي بر اساس شرايط اقتصادي و ماهيـت خطر زلزله هسـتند.