جمعه، 18 آذر 1401
Menu

بهسازی ﻗﺎبﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه ي ﻓﻮﻻدي

ارﺗﻘﺎي اﺗﺼﺎل ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه

بهسازی اتصالات با مقاومت ناکافی و یا عدم شکل­پذیری برای گسترش رفتار غیر الاستیک قاب، یکی از راه­های مناسب مقاوم سازی به شمار می­آید. نتیجه بهسازی بسته به آنکه تکیه اتصال موجود بر یک عضو اتصال است یا یک اتصال خمشی، متفاوت خواهد بود. اتصالات دارای ظرفیت کافی، با استفاده از جوش­ها یا پیچ­های اضافی تقویت می­شوند. این راهکار به طور معمول تنها منجر به افزایش جزیی ظرفیت اتصال می­شود. زیرا اتصال مهاربند موچجود به ندرت پاسخگوی اصلاحات قابل ملاحظه است.

قابل ذکر است که اشتراک باز توسط جوش و پیچ به­طور همزمان در یک سطح اتصال مجاز نیست. بنابراین در یک مهاربند پیچ شده به صفحه اتصال بهسازی تنها از طریق ارتقای پیچ­ها امکان­پذیر است. با این حال در برخی مواقع اتصال یک صفحه اتصال به ستون با پیچ کردن یک ورق برشی و جوش آن به تیر معمول است. زیرا این سطوح جداگانه محسوب می­شوند. در صورت تعبیه سوراخ­های جدید در مهاربندها و اعضای اتصال ابعاد سوراخ­های موجود برای حصول اطمینان از بارگذاری مساوی پیچ­ها باید بررسی شوند. جوش­های گوشه نیز مشروط به آنکه از فلز جوش یا طاقت جوش پایینی نباشند، می­توانند ضخیم­تر شوند. در غیر این صورت این جوش­ها باید کاملا برداشته و با فلزهای جوش­ دارای مقاوت بالا جایگزین شوند.
ارﺗﻘﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮي اﻋﻀﺎي ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه

تیرها، ستون­ها و مهاربندهای ناکافی مقاوم­سازی می­شوند تا شکل­پذیری در قاب تامین شود.

شکل پذیری یک مهاربند موجود را می­توان با کاهش لاغری آن ارتقا داد. این امر با کاهش طول مهار نشده آن، پر کردن مقاطع توخالی با بتن با افزودن سخت کننده­های طولی میسر می­شود طول مهار نشده یک مهاربند را می­توان با افزودن اعضای مهاربندی ثانویه که جزء سیستم باربر جانبی نمی­باشند، کاهش داد. پر کردن مقاطع توخالی موجود با بتن منجر به کاهش شدت کمانش موضعی می­شود. افزودن سخت کننده­های طولی کمترین پیچیدگی­های اجرایی را به همراه دارد. سخت کننده­ها را می­توان از ورق­ها یا مقاطع نبشی کوچکی ساخت. اگر ارتقای مقاومت و شکل­پذیری هر دو نیاز باشد، مهاربندهای جدید، باید به سیستم افزوده شوند. افزایش در مقاومت مهاربند ممکن است به بهسازی­های در دیگر اجزای قاب مهاربندی شده، از جمله در اتصالات مهاربندها، تیرها و ستون ها، نیاز داشته­باشد. در بسیاری موارد اقتصادی­ترین راه برای افزایش ظرفیت تیرها و ستون­های موجود افزودن ورق­های پوششی تقویتی یا ورق­های جانبی تقویتی برای ایجاد مقاطع قوطی است.

در بعضی موارد برای اجتناب از انجام بهسازی­های زیاد با لحاظ کردن رفتار و مقاومت مصالح موجود به منظور تامین اندرکنش لازم میان اعضای موجود و اعضای جدید، محدود کردن مقاوم سازی مهاربندهای موجود به ظرفیت دیگر اعضای سیستم باربر جانبی مانند پی­ها امکان­پذیر خواهد بود.