جمعه، 18 آذر 1401
Menu

بهسازی تیرهای فولادی

یکی از مشکلاتی که در اکثر سازه های فولادی موجود در کشور وجود دارد، ضعف ستون ها در مقابل بارهای ثقلی وارده و خصوصا لرزه ای ناشی از زلزله می باشد . وجود این مشکل به عوامل مختلفی از قبیل سهل انگاری در طراحی اولیه، تغییر در ضوابط آیین­نامه­ای و یا تغییر در نحوه توزیع نیروها در سازه­ها است که منجر به ایجاد تغییرات لازم در طرح مقاوم سازی می­گردد. بسیار واضح است که تعویض مقاطع ستونی در طرح مقاوم سازی یکی از مشکل­ترین، پیچیده­ترین و خطرناک­ترین عملیات اجرایی پروژه مقاوم است. بنابراین حتی الامکان بایستی از چنین گزینه­ای پرهیز و از گزینه­های تقویت مقاطع به صورت درجا استفاده نمود. توجه به جزئیات خاص هر ستون و نیز موقعیت مکانی آن و همچنین توجه داشتن به شرایط اتصال ستون به عناصر دیگر از قبیل کف ستون، سیستم مهاربندی احتمالی و نیز تیرهای سقف و محدودیت های اجرایی انتخاب طرح تقویتی را که پاسخگوی نیازهای طرح بوده و از نظر اجرایی نیز مقبول باشد، مشکل می­نماید. 

 

کمانش کلی و موضعی بال و جان و گسیختگی در محل درزها و وصله ها از جمله اشکال شایع خرابی تیرهای فلزی می باشد. احتمال کمانش در قسمتی از مقطع که تحت فشار می باشد، وجود دارد. این کمانش به دو صورت دیده می شود که عبارتند از : - کمانش موضعی بال و یا جان نیمرخ در مقابل تنش های فشاری - کمانش کلی ناحیه فشاری مقطع، همانند یک ستون تحت فشار دلایل اصلی آسیب های وارد شده به تیر را می توان سطح مقطع كم تير و لاغری بیش از حد مجاز آن دانست. همچنین عدم فشردگی مقطع، ضعف در جوش ها، زنگ خوردگی تیر که باعث خوردگی آن می شود و نیز ایجاد ناحیه متأثر ناشی از جوشکاری زیاد را می توان به عنوان سایر عوامل منجر به خرابی تیر، برشمرد.

 


مقاوم سازی تیر فولادی با استفاده از ورق فولادی


به منظور افزایش ظرفیت لنگر خمشی و نیروی محوری تیرهای فولادی می توان آنها را با ورق های فولادی تقویت نمود. مطابق شکل زیر در این روش با افزایش ضخامت بال نسبت های عرض به ضخامت مجاز تأمین و از کمانش موضعی بال تیر جلو گیری می شود.


 

مقاوم سازی تیر فولادی با استفاده از ورق فولادی

 


 

مقاوم سازی تیر فولادی با استفاده از ژاکت بتنی

 

در صورتی که تیر فلزی در معرض خوردگی شدید، افزایش دما و یا آتش سوزی قرار داشته باشد، استفاده از ژاکت بتنی شکل زیر به عنوان راه حلی مؤثر توصیه می گردد. علاوه بر این، با محصور نمودن تیر فلزی در داخل ژاکت بتنی سختی برشی و خمشی آن افزایش می یابد.

 


مقاوم سازی تیر فولادی با استفاده از ژاکت بتنی