جمعه، 18 آذر 1401
Menu

دیدگاه و خط مشی

مهندسین مشاور سازه های آرمانی هزاره سوم، سازیران، با تکیه بر تجارب ارزشمند مدیریتی و کارشناسی خود و بهره گیری از نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه خدمات فنی مشاوره ای معماری، سازه، تاسیسات با رعایت اصول فنی، ایمنی و زیست محیطی فعالیت می نماید.

این شرکت به منظور نیل به ماموریت سازمانی و اهداف خود در راستای نظام مند نمودن فرایندها، ارتقاء سطح کیفی خدمات و ارزش نهادن به محیط زیست و منابع انسانی سیستم مدیریت یکپارچه را به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده است.

بر همین اساس محورهای ذیل به عنوان رئوس خط مشی تعریف شده است که مستمراً اثر بخشی در این سیستم طی یک روش مدون مورد بازنگری قرارداده و بهبود می‌بخشد

- افزایش رضایت مشتریان با رعایت چارچوب اصلی افزایش کیفیت، کاهش زمان پاسخگویی و کاهش هزینه در طراحی بهینه و نظارت اثربخش
- بکارگیری دانش فنی پیشرفته روز همراه با ابداع و نوآوری در ارائه خدمات
- ارتقاء، فرهنگ سازی و توسعه توانمندی ها و انگیزه های منابع انسانی
- تعهد به حفاظت محیط زیست و سلامتی کارکنان از طریق پیشگیری از حوادث، بیماری‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی
- تعهد به بهبود مستمر فرایندها و رعایت اصول فنی، کیفی، ایمنی و زیست محیطی در کلیه خدمات و فعالیت های شرکت