جمعه، 18 آذر 1401
Menu

اعضا هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره

 

اعضای هیات مدیره

حمیدرضا مرادنژاد

رییس هیئت مدیره

 حمیدرضا مرادنژاد

مدارک تحصیلی

دکتری: دانشجوی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد: سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی: عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق کاری

كارشناس بخش سازه سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، 1379
بازرس انجمن صنفی انبوه سازی ایران،1383
کارشناس طراحی و نظارت سازه گروه مهندسین سازیران، 1382
كارشناس ارشد سازه شركت مهندسي و ساخت اسكان طرح پايدار، 1386
عضو هیأت مدیره شرکت سازه های آرمانی هزاره سوم،1392
طراحی و نظارت بر پروژه های ساختمان استان تهراننادر فنائی

مشاور عالی طراحی عضو هیئت مدیره

 نادر فنائی

مدارک تحصیلیدکتری: دکتری زلزله از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد: سازه دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی: عمران دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مدرس دروس تحلیل سازه‏ ها و سازه‏های فولادی در موسسه سری عمران
عضویت در بنیاد ملی نخبگان ایران از سال 1388 تاکنون
مشاور مدیر کل راه و ترابری استان تهران، دکتر فریبرز واحدی در سال 1391
اولین عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن سازه‏های فولادی ایران و مسئول کمیته‏ های آموزش و شبیه سازی انجمن سازه‏های فولادی ایران
ثبت یک اختراع با عنوان روشی برای آماده‏ سازی سریع پناهگاه آمادهسیدمهدی داودنبی

مدیرعامل

 سیدمهدی داودنبی

مدارک تحصیلی

دکتری: دکتری سازه، دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد: سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی: مهندسی عمران، دانشگاه تهران

سوابق کاری


کارشناسی ارشد: سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی: مهندسی عمران، دانشگاه تهرانعضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی ایستا برج و بارو
مدیر مسئول انتشارات علم عمران
مدیر مسئول مجله تازه‏ های علم عمران
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سازیران