جمعه، 18 آذر 1401
Menu

بازرسی و کنترل کیفیت

بخش کنترل کیفیت و بازرسی شرکت سازیران با هدف تاثیرگذاری مثبت در امور ساختمانی و عمرانی از سال 1392 شروع به فعالیت نموده است. بخش کنترل کیفیت و بازرسی با تدوین روشن فعالیت های منظم درون سازمانی و از طریق ایجاد و افزایش سطح مشارکت و بهره گیری از تجربیات و تخصص نیروی انسانی و فن آوری های نوین در طراحی مهندسی و کنترل کیفیت تمامی سعی و تلاش خود را در ارائه خدماتی صحیح، جامع و به موقع، به منظور جلب و افزایش رضایت کارفرمایان، معطوف نموده است اميد است با اتكاي به خداوند سبحان و همراهي و پشتكار تمامي كاركنان سخت‌كوش و حمايت‌هاي سهامداران، نقش موثری را در اعتلاي بخش های مختلف صنعت ساخت و ساز را در ميهن عزيزمان برعهده گيريم. تی ماژول انتخاب نمایید.

فعالیت های سازیران در زمینه بازرسی و کنترل کیفیت به شرح زیر می باشد:
  • کنترل و بازرسی ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ و ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺗایید ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗایید ﻛﻴﻔﻴﺖ
  • ﻛﻨﺘﺮﻝ کامل ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ های ساختمانی و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ
  • ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ تایید ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻃﺮﺍﺡ و محاسب ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ
  • ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﻮ ﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
  • ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ مورد استفاده در صنعت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن کشور
  • ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ و نظارت بر آن ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ کار
  • انجام ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ و مقایسه با ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩها و تعیین درجه کیفیت
  • ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ های ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ